Valg av gode tidspunkt

Keiserne i det gamle Kina gikk ikke til krig uten at deres feng shui mestre hadde uttalt seg om  hvilket tidspunkt som ville sikre seier. Prinsippene kan brukes på mange aktiviteter, målet er å finne det optimale tidsvinduet som støtter det du ønsker å oppnå. Man kan analysere hvem som ligger best an til å vinne et valg, – hvilken kandidat har størst energetisk medvind på valgdagen? Eller det kan brukes retrospektivt… Read More

Kinesisk horoskop

Kinesisk horoskop basert på artikkelen TO LIV i A-magasinet 23.oktober 2015. Artikkelen er skrevet av Helle Aarnes, Bjørn Egil Halvorsen og Robert Veiåker Johansen. En leseverdig og gripende beretning om to ”vanlige mennesker”; hva livet ga dem av sorger og gleder, og forunderlige likheter dem imellom. Først og fremst i det at de fødes på samme dag, 14.desember 1912, og dør på samme dag, 13.november 2014, nesten 102 år senere.