Kinesisk horoskop

Kinesisk horoskop basert på artikkelen TO LIV i A-magasinet 23.oktober 2015. Artikkelen er skrevet av Helle Aarnes, Bjørn Egil Halvorsen og Robert Veiåker Johansen. En leseverdig og gripende beretning om to ”vanlige mennesker”; hva livet ga dem av sorger og gleder, og forunderlige likheter dem imellom. Først og fremst i det at de fødes på samme dag, 14.desember 1912, og dør på samme dag, 13.november 2014, nesten 102 år senere.

14.desember 1912 er i den kinesiske kalenderen spesiell; det er rottas tegn på både år, måned og dag. Rotta tilhører vannelementet, men energien på selve dagen, det som ble deres egen energi ved fødselen, tilhører tre-elementet. Alle andre tegn representerer elementet vann. Det vil si, vi vet ikke hvilken time de ble født, og timen er her avgjørende for hvilken form horoskopet tar, og bestemmende for hvilke elementer som støtter dem og hvilke som drenerer og kan ødelegge.

Kinesisk horoskop Chue Foundation Norge

Vi får vite at de begge er redde for vann. Ikke så rart for en båtflyktning som så vidt overlever i åpen båt i ruskevær før redningen kom i et norsk skip. Men også den andre, som kun forlater Norge én gang på Sydentur, er ukomfortabel ved vann. Elementet vann er derfor neppe deres støttende element.

Kinesisk horoskop Chue Foundation Norge Metall-elementet

Foto: Heidi Pran

Begge har måttet streve for tilværelsen, det er trolig lite pengeenergi – elementet jord, i det kinesiske horoskopet.

Den ene hadde fire års skolegang, den andre ingen. Det er med andre ord også lite karrièreenergi – elementet ild, i horoskopet. Med et så ”vått og kaldt” horoskop ville de hatt god nytte av litt varmende ild, men ikke for enhver pris:

De blir enker med to års mellomrom, men innenfor den samme femårsperioden i deres liv som er preget av en type sterk ild-energi som angriper vannet i horoskopet, deriblant også partnerposisjonen.

De dør også selv i et år og en periode med den samme sterke ild-energien, og igjen finner vi rottas tegn, vannelementet, på dagen. Etter to lange liv der elementene vann og ild har spilt en avgjørende rolle.

Tekst og bilder: Heidi Pran