Hvem er vi?

Det norske feng shui forbund Chue Foundation Norge er sammensatt av medlemmer som er aktive innen forskning i autentisk feng shui. Vi er alle medlemmer av den internasjonale Chue Foundation.

Den norske feng shui foreningen Chue foundationDet norske feng shui forbund Chue Foundation Norge ble stiftet 28. mai 2009. Vårt formål er å fremme Chue Style Feng Shui i Norge og samarbeide om forskning på feltet. For å kvalifisere til å bli med i Chue Foundation må medlemmene har minimum to års utdannelse i Chue Style Feng Shui. De må bestå en praktisk og teoretisk prøve for å bli sertifisert Chue style feng shuikonsulent.

Chue Foundation har for tiden over 200 medlemmer fra mer enn 15 land over hele verden som omfatter Storbritannia, Skottland, Frankrike, Tyskland, Sveits, Sverige, Norge, Italia, India, Kenya, Chile, Mexico, Ungarn, Finland, Slovakia, Spania og selv de forente arabiske emirater!

Medlemmer av Chue Foundation tjener på frivillig basis. Eldre medlemmer støtter nyere medlemmer, utveksler ideer, diskuterer, deltar i Feng Shui forskning og på den internasjonale generalforsamlingen. På denne måten ønsker vi å overføre forskningen fra generasjon til generasjon. Dermed går den klassiske Feng Shui Chue style gjennom århundrer og vil fortsatt være relevant.

 

Vi er en del av en verdensomspennende Feng Shui familie og Chue Foundation President Grand Master Chan Kun Wah, er som en farsfigur for vår familie!

 

 

I styret i Chue foundation Norge sitter:

Ragnhild Nerjord Bratlien, styreleder

Nuen Luu-Vo, kasserer

Heidi Pran, country coordinator

 

 

Vedtekter Chue Foundation Norge