Chue style feng shui

Chue Style Feng Shui er blitt overlevert fra mester til elev gjennom mange århundrer, og kan spores tilbake til det keiserlige hoff i Kina og til Chan-familien ved Songdynastiet 960 e.Kr. Feng shui har blitt praktisert og utviklet gjennom 4000 år og metodene kan spores bakover i tid fra mester til mester.

 

Master Chan`s Lo PanFeng shui er den urgamle, kinesiske kunsten å balansere de subtile energiene som omgir oss i hjemmet og på arbeidsplassen. Hensikten er å skape god helse, harmoni og velstand. Feng shui bygger på iakttakelser og observasjoner av hvordan energi oppfører seg i naturen og hva som skjer når menneskene gjør inngrep i den. Chue Style Feng Shui omfatter mange ulike metoder som brukes for å kunne analysere ute- og innemiljøer, og benytter både formskolen med de fem dyrene og kompasskolen med Grand Master Chan`s Lo Pan.

 


vind_vann
Feng shui betyr ”vind og vann” som henspeiler på to fundamentale energier som påvirker våre omgivelser. Energi føres med vinden og konserveres av vannet. Dette er et av de grunnleggende prinsippene i å forstå energiflyt.
Chue Style Feng Shui omfatter mange metoder til analyse av ute og inne-miljøer. Den benytter formskolen som fokuserer på de naturlige omgivelsene rundt et hus. Grand Master Chan har utviklet en egen Chue style Lo Pan – et kompass som inneholder informasjon nødvendig for å benytte mange av de andre metodene.

 

fengshui-masterchanGrand Master Chan er født i Hong Kong.14 år gammel ble han  plukket ut av Great Grand Master Chue Yen, som den eneste, til å lære og videreføre hemmelighetene og ferdighetene i den eldgamle kunnskapen. Etter mange års trening ba Great Grand Master Chue Yen ham om å reise til den vestlige verden for å bringe kunnskapen dit. Han innså også at det var nødvendig med pågående forskning for å holde en gammel tradisjon i live i moderne tider. Dette var grunnlaget for dannelsen av den forskningsorienterte stiftelsen Chue Foundation i 2001. Den ledes av Grand Master Chan Kun Wah som nå bor i Edinburgh, Skottland. Les mer om Grand Master Chan her: Imperial School of Feng Shui and Chinese Horoscopes Ltd.