Chue style feng shui-konsultasjon

Å benytte en profesjonell Feng Shui-konsulent fra Chue Foundation Norge er en personlig og givende opplevelse. I Chue style feng shui benyttes det dypere metoder enn i feng shui vi kan lese om i bøker eller på nettet. 

 

Chue Foundation-Norges Feng Shui Forbund konsultasjonVåre Profesjonelle Feng Shui-konsulenter skiller seg ut fra de mange fortynninger og distraksjoner som har påvirket faget over tid.

Det tar minst to år og en krevende eksamen for å bli Chue style feng shui-konsulent. Deretter mange flere år med kurs for å mestre denne urgamle kunsten. Alle konsulenter oppfordres til å kontinuerlig ta videregående utdanning og finslipe sine ferdigheter fra år til år.

 

Hva kan man forvente i en feng shui-konsultasjon?

På forhånd kan du bli bedt om en enkel skisse eller planløsning av boligen, samt fødselsdato på alle beboerne.

En konsultasjon tar opptil tre timer, og kanskje lenger. Din Konsulent vil innledningsvis prøve å finne ut dine ønsker og bekymringer i løpet av en kort prat.

 

Eiendommen vil bli målt og evaluert med et utvalg metoder, herunder en vurdering av eiendommens fysiske form og posisjon i forhold til omgivelsene. Nøye målinger vil bli tatt med Lo Pan, et kinesisk kompass utviklet av Grand Master Chan Kun Wah.

Når alle nødvendige målinger og kalkulasjoner er samlet, vil de bli vurdert i lys av situasjonen. Din konsulent vil utføre en rekke kalkulasjoner som viser styrker og svakheter ved eiendommen og se på hvilke påvirkninger det har på de enkelte beboerne. Denne informasjonen brukes til å bestemme de viktigste faktorer som må tas i betraktning for eventuelle forandringer.

Du vil bli gitt anbefalinger som vil skape resultatet som ønskes. Normalt vil du bli bedt om å foreta endringer enten inne eller ute. Anbefalinger for endringen vil bli diskutert under konsultasjonen for å sikre at de faller innenfor overkommelige grenser og budsjett.

 

Det kan være nyttig å få noen andre til å se ditt hjem med nye øyne. En Chue style feng shui-konsulent vil lett se små detaljer som kan gjøre store forskjeller på hvordan det oppleves å oppholde seg og leve i boligen.

 

Tekst/bilder: Live H. Johansen